ERP-S Logo
Автоматизація Вашого Бізнесу! Спілка Автоматизаторів Бізнесу
time
Пн. - Пт.: 09-00 - 18-00
+38 (044) 223 63 93
чекаємо на ваш дзвінок

Системи автоматизації бізнесу BAS

hr
BAS ERP

BAS ERP

Комплексне рішення, яке дає змогу створити єдину інформаційну систему підприємства, забезпечує її високу надійність, продуктивність і масштабованість. BAS ERP підходить для будь-якої галузі. Невисока вартість впровадження та можливість отримання суттєвого економічного ефекту зі зростанням продуктивності праці та швидким поверненням інвестицій – це те, що відрізняє систему BAS ERP від аналогічних сервісів.

BAS Комплексне управління підприємством

BAS Комплексне управління підприємством

IT-рішення, яке допомагає підвищити продуктивність всіх підрозділів підприємства та оптимізувати процеси їхньої взаємодії. Максимальну користь впровадження цього рішення принесе суб’єктам малого та середнього бізнесу, управлінські процеси яких потребують чіткої координації та узгоджених дій кількох виконавців.

BAS Малий бізнес

BAS Малий бізнес

Комплексне рішення для комерційних, сервісних і виробничих компаній, яке допомагає замінити десятки таблиць, документів і звітів. В ньому є все необхідне для оперативного обліку, контролю, аналізу та планування діяльності підприємств різних масштабів і форм власності. Величезна кількість звітів забезпечує власникам, керівникам і співробітникам компаній можливість оперативно отримувати інформацію в максимально зручній для себе формі.

BAS Управління торгівлею

BAS Управління торгівлею

IT-рішення з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і продуманим функціоналом, спрямованим на підвищення продуктивності всіх служб комерційного підприємства, оперативне отримання інформації для прийняття управлінських рішень на різних рівнях. Функціональні можливості BAS УТ дають змогу налаштувати бізнес-процеси та організувати документообіг максимально зручним способом для торгових підприємств різного масштабу.

BAS Роздрібна торгівля

BAS Роздрібна торгівля

Комплексне IT-рішення, націлене на автоматизацію складського обліку товарних запасів та облік готівки в касах. Також BAS Роздрібна торгівля може використовуватися як додаткове робоче місце касира, виконуючи такі операції: облік руху товарів, продаж в роздріб і дрібним оптом, переміщення товарів між магазинами та складами, інвентаризація, списання тощо.

BAS Управління холдингом

BAS Управління холдингом

Ефективний інструмент для автоматизації роботи головного офісу та всіх дочірніх підприємств. Програма ідеально підходить для компаній з повною або частковою централізацією функцій управління фінансами. Впровадження цього продукту допомагає автоматизувати поточні бізнес-процеси та суттєво знизити витрати на утримання підрозділів. В його конфігурації передбачено функціонал для централізованого управління ризиками, активами та інвестиційними проектами.

BAS Бухгалтерія КОРП

BAS Бухгалтерія КОРП

Сучасний програмний продукт для ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємствах будь-яких масштабів та напрямків діяльності. Завдяки зручному адаптивному інтерфейсу та широкому спектру функціональних можливостей BAS Бухгалтерія КОРП дає змогу вести повноцінний кадровий облік із розрахунком складної заробітної плати. Також передбачена можливість змінювати форми документів і журналів, організовувати віддалену роботу в програмі.

BAS Документообіг КОРП

BAS Документообіг КОРП

Ефективне IT-рішення для оптимізації електронного документообігу, узгодження роботи підрозділів і служб, забезпечення контролю виконання завдань і підвищення ефективності управлінської діяльності. Програма розрахована на велику кількість користувачів. Вона підтримує роботу в локальній мережі або через Інтернет. BAS Документообіг КОРП може успішно використовуватися як у комерційних організаціях будь-якої сфери діяльності, так і в бюджетних установах.

Чому важливо автоматизувати бізнес-процеси?

Динамічна кон'юнктура ринку, гостра потреба швидко приймати важливі управлінські рішення, багатозадачність в управлінні активами та необхідність зниження ризиків вимагають сучасних підходів до організації підприємницької діяльності. Єдиним виходом в умовах складного маркетингового середовища стає комплексна автоматизація бізнес-процесів BAS. Вона допомагає вивільнити дорогоцінні ресурси для стратегічного планування та концентрації менеджменту на важливих напрямках роботи компанії.

Програми для автоматизації бізнес-процесівBAS вже довели свою результативність. Їхнє впровадження вирішує чимало проблем, які негативно впливають на роботу підприємства, зокрема:

 • Повільна обробка інформації, регулярні затримки, спотворення та втрата інформації.
 • Виконання рутинних задач вимагає занадто багато часу та ресурсів.
 • Неузгодженість дій персоналу та низька якість його роботи.
 • Завдання фірми виконуються неефективно, клієнтоорієнтованість розвинена дуже слабо.
 • Неможливість контролю великих обсягів інформації.
 • Збільшення кількості помилок і зниження точності управління.
 • Неможливість паралельного вирішення кількох задач.
 • Немає явного розподілу повноважень, хто зі співробітників відповідає за конкретні цілі та функції підприємства.
 • Повільне прийняття рішень навіть у стереотипних ситуаціях.

Якщо хоча б кілька з описаних ознак присутні у вашій компанії, вам потрібна автоматизація бізнес-процесів. Вона допоможе зробити діяльність підприємства більш продуктивною та успішною.

Системи автоматизації бізнес-процесів BAS – це одна з головних умов успіху будь-якої сучасної компанії, незалежно від її структури, масштабів і сфери діяльності. 

Впровадження системи управління бізнес-процесами BAS забезпечує:

 • Швидку підготовку документації для ділових партнерів (електронний документообіг).
 • Оперативне отримання звітів з інформацією про стан справ в організації за будь-який час. Підвищення контролю роботи підприємства.
 • Підвищення швидкості реалізації бізнес-процесів.
 • Скорочення витрат на персонал, підвищення ефективності робочого процесу завдяки звільненню працівників від рутинних дій.
 • Мінімізація впливу людського чинника на важливі бізнес-процеси.
 • Оптимізація витрат підприємства.
 • Підвищення якості клієнтського обслуговування.
 • Безпечне зберігання інформації  та розмежування прав доступу до неї. 
 • Підвищення прозорості бізнесу. Керівник у будь-який момент може переглянути звіти щодо співробітників, прибутку, обсягів продажів.

Використовуючи програми для бізнесу BAS, ви можете автоматизувати всі дрібні рутинні операції, звільнити час для продуктивної роботи з клієнтами, збільшити продажі й прибуток компанії.

Які процеси можна автоматизувати в бізнесі?

Бізнес-процес - це послідовність робіт, яка включає ієрархію взаємозалежних дій, що реалізують одну або кілька бізнес-цілей компанії. Пришвидшити досягнення конкретних цілей організації допоможуть програми для автоматизації бізнесу BAS. 

Умовно бізнес-процеси можна розділити на дві групи:

 • Базові: виробництво, продаж, обслуговування клієнтів. Це ті процеси, від яких безпосередньо залежить отримання прибутку та існування компанії. В цій ситуації автоматизація спрямована на збільшення продажів, обсягів продукції і т.д.
 • Допоміжні чи сервісні: облік, склад, бухгалтерія, діловодство і т.д. Ці процеси не впливають на прибуток напряму, але від них також залежить діяльність і розвиток організації. Автоматизація цих процесів спрямована на зниження витрат, забезпечення безперебійної роботи підприємства, підвищення зручності виконання функцій тощо.

Розглянемо результат впровадження програми для автоматизації бізнесу BAS на конкретних прикладах:

 • Логістика. Раніше керівник компанії оцінював залишки на складах самостійно. Через це товарів, які користуються найбільшим попитом серед покупців, часто не вистачало, а менш затребувані товари місяцями лежали на складі. Після впровадження програми для бізнесу BAS Роздрібна торгівля керівник став отримувати звіти про рух товарів. Аналіз звітів допоміг правильно прогнозувати попит і змінити схему закупівлі товарів.
 • Бухгалтерія. Раніше компанія «Х» витрачала багато часу на складання звітності, розрахунок заробітної плати співробітникам, податкових відрахувань, лікарняних і відпусток. Часто траплялися помилки чи затримки в розрахунках. Автоматизація бізнесу за допомогою програми BAS Бухгалтерія КОРП суттєво спростила роботу відділу бухгалтерського обліку. Тепер ручні операції та помилки мінімізовані, звітність здається вчасно, оформлення документів займає менше часу.
 • Маркетинг. Раніше компанія «Х» розміщувала рекламу по радіо, на рекламних щитах і вивісках неподалік магазину. Також менеджери робили «холодні дзвінки» на базі телефонного довідника. Результативність реклами була низькою. Після створення сайту компанії, впровадження спеціального софту для бізнесу та використання додаткових маркетингових інструментів компанія збільшила цільову аудиторію. Тепер витрати на рекламу окупаються швидше та їх простіше прогнозувати, залучаються лише зацікавлені клієнти. Організація отримала можливість аналізувати поведінку клієнта та тестувати рекламні заходи.

Ефект від системи автоматизації бізнесу BAS стає очевидним вже в перший місяць після її впровадження.

Як впровадити систему автоматизації BAS у бізнес?

Впровадження програм для бізнес-процесів BAS передбачає реалізацію таких етапів:

 1. Постановка мети та завдання. Цим займаються топ-менеджери організації. Їм необхідно проаналізувати проблеми, які заважають компанії успішно функціонувати. Це може бути витік конфіденційних даних, помилки співробітників, відсутність єдиного регламенту роботи тощо. 
 2. Вибір та опис бізнес-процесів, які можна автоматизувати. Наприклад, підготовка типових звітів, розсилка клієнтам комерційних пропозицій, контроль виконавчої дисципліни.
 3. Вибір програмного продукту. Потрібно ретельно підійти до цього питання, Програмний продукт повинен відповідати всім вимогам керівника компанії, підтримувати маркетингові, бухгалтерські, аналітичні послуги.
 4. Тестування IT-рішення. Для початку програмний продукт встановлюють на одному робочому місці, якщо все добре, то підключають інші.
 5. Навчання персоналу. Готуються інструкції та чек-листи для навчання. В разі потреби здійснюється коригування деяких бізнес-процесів.

Спеціалісти компанії ERP Solutions допоможуть вибрати систему автоматизації з урахуванням ваших потреб і специфіки діяльності. Ми допоможемо вам зробити процес управління компанією більш гнучким і динамічним.

Переваги та недоліки систем автоматизації бізнесу

Якщо кількість співробітників організації більша за кілька десятків, то контролювати їх без допоміжних програм досить важко. Впоратися з цим завданням допоможе система управління бізнес-процесами BAS.

Впровадження програми BAS дає змогу:

 • Відновити контроль над усіма бізнес-процесами. Для керівництва компанії це можливість контролю цілей у реальному часі, отримання зрозумілих звітів щодо ефективності компанії, підрозділу чи окремого співробітника.
 • Покращити комунікації між усіма відділами/підрозділами, контрагентами, кінцевими споживачами. Система автоматизації BAS скорочує час на узгодження проблемних питань. 
 • Мінімізувати кількість помилок. Процеси, які виконує машина, набагато точніші й містять значно менше помилок, ніж виконані людиною.
 • Зекономити час та ресурси, які працівники могли б витратити на виконання рутинних операцій.
 • Підвищити загальну ефективність бізнесу. Всі комунікації всередині компанії відбуваються швидко, що допомагає уникнути труднощів у виконанні поставлених завдань.

Впровадження системи автоматизації бізнесу BAS дуже швидко окупається. Зазвичай це відбувається протягом півроку. Все залежить від бюджету, витраченого на автоматизацію, та розмірів компанії. 

Під час впровадження системи автоматизації бізнесу можуть виникнути такі проблеми:

 • Функціонал системи не відповідає вимогам компанії.
 • Програма надто складна та уповільнює роботу персоналу.
 • Потрібно багато часу на вивчення системи.
 • У функціонал програми автоматизації інтегрована велика кількість непотрібних опцій.
 • Менеджери не хочуть працювати з новою системою.

Оскільки кожна сфера бізнесу унікальна, впровадження автоматизації потребує індивідуального підходу. 

Отже, автоматизація бізнес-процесів актуальна в багатьох сферах. Вона спрощує, систематизує роботу відділу продажу, управління, виробництва, маркетингу, контролю якості тощо. Впровадження системи управління бізнес-процесами BAS має безліч плюсів: безпечне зберігання інформації, економія часу на рутинній роботі, прозорість процесів, можливість швидкого формування аналітики та звітності. Інтеграція таких програмних комплексів підвищує продуктивність співробітників та ефективність всього вашого бізнесу. 

Компанія ERP Solutions виконає завдання в заздалегідь визначений термін і надасть повну інформацію про стан робіт.