ERP-S Logo
Автоматизація Вашого Бізнесу! Спілка Автоматизаторів Бізнесу
time
Пн. - Пт.: 09-00 - 18-00
+38 (044) 223 63 93
чекаємо на ваш дзвінок

Розробка P&L та Cash Flow звітів

hr
ERP Solutions

Звіт про прибутки та збитки (Profit&Loss) та звіт про рух грошових коштів (Cash Flow) - корисні інструменти для для управління бізнесом.

Одним із ключових питань ефективного управління фінансовим станом підприємства є питання «Скільки моя компанія заробляє?» відповісти на це питання допомагає звіт про прибутки та збитки.

Рух грошових коштів – це зміна залишків готівки в касі та коштів на рахунках компанії в процесі здійснення діяльності. Суть управління рухом грошових коштів в тому, щоб забезпечити максимально можливу синхронність надходжень і витрат, сформувати достатню фінансову подушку і не потрапити в ситуацію дефіциту грошових коштів на залишках.

Компанія ERP Solutions допомагає створити та налаштувати дані звіти в системах автоматизації бізнесу Управління Торговим Підприємством та Управління Виробничим Підприємством.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Можливості та особливості

 • Автоматичне формування оперативних звітів;
 • Ефективне управління фінансовим станом компанії;
 • Забезпечити максимальну синхронність надходжень і витрат;
 • Отримання показників чистого економічного результату.

Проблематика, яку вирішуємо

 • Відсутність звітів P&L та Cash Flow в системах автоматизації бізнесу Управління Торговим Підприємством та Управління Виробничим Підприємством;
 • Незручність отримання оперативної звітності компанії;
 • Відсутність оперативного фінансового обліку.

ВАРТІСТЬ РІШЕННЯ

Найменування продукту
Ціна, грн.
За нормогодину виконаних робіт спеціалістом
1 300

Автоматичне формування оперативних звітів

Практично кожен другий підприємець не зможе дати точної відповіді на запитання про розмір чистого прибутку своєї компанії. Деякі керівники вважають гроші в касі прибутком і потрапляють у касові розриви через елементарну відсутність планування.

Гроші на розрахунковому рахунку також не є свідченням успішності компанії. Оцінити фінансову ефективність підприємства допоможуть звіти P&L та Cash Flow.

 

Опис P&L звіту

P&L – один із трьох головних фінансових звітів, що використовується в сучасному бізнесі. Це звіт, поданий у табличній формі про фінансові результати компанії за певний період. У ньому розкриваються основні показники роботи компанії: виручка, собівартість продажів, комерційні та управлінські витрати, інші доходи та витрати, кінцевий фінансовий результат тощо. Цей список не є вичерпним. В процесі розробки P&L звіту можна додати інші фінансові та нефінансові показники, зокрема конверсію, точку беззбитковості, маржу, маржинальність та ін.

Звіт про прибутки та збитки підсумовує доходи та витрати, що утворилися протягом конкретного періоду часу, зазвичай місяця чи податкового кварталу. Розробка P&L дає змогу отримати відомості про фінансову продуктивність компанії та її здатність генерувати грошові потоки.

Фактично P&l звіт – це база для оцінки фінансових результатів діяльності компанії за певний період за допомогою деталізації даних. 

Відповідно до міжнародної практики, звіт про прибутки та збитки може бути складений двома різними шляхами:

 • Брутто-звіт, в якому відображаються обороти фінансово-результатних рахунків.
 • Нетто-звіт, в якому містяться сальдо фінансово-результатних рахунків.

Водночас фінансово-результатні рахунки призначаються для відображення фінансових результатів діяльності компанії. Позитивні результати - це прибуток, а негативні результати - витрати та збитки.

 

Опис Cash Flow звіту

Cash Flow - це звіт про рух грошових коштів компанії (кредити, акціонерний капітал, облігаційні запозичення і т.д.) та їх використання в конкретному часовому періоді в трьох видах діяльності: операційній, інвестиційній і фінансовій. Цей звіт прямо чи опосередковано відбиває фінансові надходження підприємства з класифікацією за основними джерелами капіталу та її грошові виплати з класифікацією за основними напрямами використання протягом періоду.

Звіт Cash Flow використовується менеджерами та зовнішніми користувачами. Розробка Cash Flow звіту дає змогу побачити реальні доходи та витрати, а також отримати інформацію про: 

 • Обсяг та джерела отримання коштів.
 • Напрямки використання коштів.
 • Здатність підприємства в результаті своєї діяльності забезпечувати перевищення надходжень коштів над виплатами.
 • Здатність компанії виконувати свої зобов'язання.
 • Достатність коштів для ведення діяльності.
 • Ступінь самостійного забезпечення інвестиційних потреб завдяки внутрішнім джерелам.
 • Причини різниці між величиною отриманого прибутку та обсягом коштів.

Розраховувати показники Cash Flow звіту можна за допомогою таких методів:

 • Прямий метод. Передбачає обчислення позитивного грошового потоку (припливу), що складається з виручки від продукції, робіт і надання послуг, отриманих авансів і негативного грошового потоку (відтоку), що включає оплату рахунків постачальників, повернення отриманих позик. Вихідним елементом є прибуток.
 • Непрямий метод. Ґрунтується на ідентифікації та обліку операцій, пов'язаних із рухом коштів, та інших статей балансу, а також на послідовному корегуванні чистого прибутку. Вихідним елементом є прибуток.

Cash Flow - це один із найпростіших у реалізації звітів, який часто використовується в різних системах обліку.

 

Пояснення важливості P&L та Cash Flow звітів для бізнесу

Розробка звіту про прибутки та збитки та звіту про рух грошових коштів допомагає скласти повну картину діяльності підприємства. Не можна сказати, що Cash Flow важливіший за P&L, оскільки кожен із них описує діяльність підприємства зі свого боку. Але їх в жодному разі не можна поєднувати. Тобто не можна в Cash Flow відображати операції з нарахування доходу та руху грошей одночасно. Це спричинить повну втрату контролю за ресурсами підприємства.

Розробка P&L та Cash Flow звітів

Основна складність у розробці звіту про рух грошових коштів і звіту про прибутки та збитки полягає в тому, що для цього потрібно приділяти дорогоцінний час або залучати дорогих фахівців. Якщо ви хочете отримати якісну управлінську звітність і водночас зекономити час і кошти, зверніться до компанії ERP Solutions. Ми організуємо для вас автоматичне формування оперативних звітів. Отже, вам не знадобиться додатково приділяти час для збору інформації для звіту. Ми пропонуємо корисні інструменти для управління бізнесом, які значно пришвидшать і спростять розробку звіту Profit Loss. Для його формування достатньо задати період і натиснути на кнопку.

Ми допоможемо вам автоматично формувати оперативні звіти Cash Flow та P& і на підставі отриманої інформації приймати зважені управлінські рішення. Це канонічні звіти управлінського обліку, що надають повну інформацію, за якою можна зрозуміти, скільки заробив бізнес за звітний період, скільки грошей можна вивести у вигляді дивідендів і як правильно планувати майбутнє.

Розробка Cash Flow та P&L допоможе забезпечити максимальну злагодженість надходжень і витрат. Завдяки компанії ERP Solutions ви зможете побудувати зручний управлінський облік у торгівлі чи наданні послуг.

Для консультації зв’яжіться з нашим менеджером за номером телефону, вказаним на сайті.

 

Більше ніж 12 років досвіду впровадження та підтримки систем автоматизації бізнесу

Надішліть заявку на розробку або консультацію прямо зараз

X