ERP-S Logo
Автоматизація Вашого Бізнесу! Спілка Автоматизаторів Бізнесу
time
Пн. - Пт.: 09-00 - 18-00
+38 (044) 223 63 93
чекаємо на ваш дзвінок

Для виробничих підприємств

hr
ERP Solutions

Компанія ERP Solutions допомагає виробничим підприємствам України в системах автоматизації бізнесу BAS Комплексне Управління Підприємством та BAS ERP впровадити та налаштувати необхідні виробничі контури такі, як:

 • Впровадження стратегічного та оперативного виробництва;
 • Управління виробництвом за допомогою технології MES (поопераційне виробництво);
 • Впровадження складського обліку (ордерна схема) та коміркового зберігання;
 • Оптимізація виробничих бізнес-процесів за LEAN-технологією;
 • Управління графіком виробництва;
 • Організація робочих місць на виробничих підприємствах;
 • Фіксація матеріальних і трудових витрат на виробництві .

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Можливості та особливості

 • Впровадження стратегічного та оперативного виробництва;
 • Управління виробництвом за допомогою технології MES (поопераційне виробництво);
 • Впровадження складського обліку (ордерна схема) та коміркового зберігання;
 • Оптимізація виробничих бізнес-процесів за LEAN-технологією;
 • Управління графіком виробництва;
 • Організація робочих місць на виробничих підприємствах;
 • Фіксація матеріальних і трудових витрат на виробництві.

Проблематика, яку вирішуємо

 • Потреба в підвищення ефективності підприємства;
 • Неоптимізовані виробничі процеси;
 • Недостатня активація виробничих потужностей;
 • Складність відстеження матеріальних і трудових витрат;
 • Нестача контролю параметрів якості;

ВАРТІСТЬ РІШЕННЯ

Найменування продукту
Ціна, грн.
За нормогодину виконаних робіт спеціалістом
1 300

BAS ERP для виробничих підприємств

Автоматизація виробничих процесів залишається головним пріоритетом для промислових підприємств протягом багатьох десятиліть. Для передачі контрольних, операційних, управлінських функцій від людини техніці використовують сучасні системи автоматизації виробництва. Сьогодні їм довіряють як повсякденну рутинну роботу, так і завдання підвищеної складності.

Автоматизація виробничих підприємств як необхідна умова їхньої ефективної роботи та конкурентоспроможності на ринку

 

Важливою вимогою для успішного функціонування сучасних підприємств є продуктивність і висока якість використовуваних технологій. Автоматизація – це комплекс заходів із впровадження машин, механізмів, математичних моделей, програмного забезпечення у виробничі процеси. Внаслідок впровадження цих заходів значна частина технологічних операцій виконується не людьми, а спеціальним устаткуванням. Впоратися з цим завданням допоможе програмне забезпечення з лінійки BAS.

Незалежно від розміру чи напряму діяльності торгової компанії, комплексна автоматизація допомагає підвищити ефективність управління підприємством, збільшити прибуток та обсяги продажу, а також скоротити витрати часу на виконання рутинних завдань, що переводить бізнес на новий рівень.

Впровадження BAS ERP для виробничих підприємств дає змогу:

 • Скоротити час виготовлення, пакування, сортування продукції.
 • Знизити вартість людської праці.
 • Скоротити витрати на сировину.
 • Забезпечити швидку реалізацію складних технічних завдань.
 • Збільшити виробіток продукції.
 • Підвищити якість товару та розширити асортимент, щоб значно розширити цільову аудиторію.
 • Оптимізувати безліч виробничих процесів, що позитивно позначиться на продуктивності.
 • Знизити обсяги бракованої продукції, що виникає через людський чинник (помилки).

Отже, налаштування BAS ERP для виробничих підприємств допомагає досягнути головної мети – збільшення прибутку, отримання конкурентних переваг і зміцнення позиції на ринку.

 

Принципи автоматизації виробничих підприємств за допомогою BAS ERP

 

 

Сучасні системи автоматизації виробничих підприємств мають адекватну вартість і широкий функціонал, що дає змогу оптимізувати повний цикл роботи торговельного підприємства: від планування продажів і закупівель до реалізації товару безпосередньому покупцю. BAS ERP для виробничих підприємств базується на таких принципах:

 • Принцип узгодженості. Дії двох і більше компонентів системи автоматизації, які вирішують загальне завдання, не мають суперечити один одному. Синхронізація виконуваних операцій, рецептур, графіків, методик забезпечує максимальний рівень автоматизації. Якщо дія двох або більше компонентів системи не узгоджується, порушується весь технологічний процес.
 • Принцип гнучкості. Мається на увазі можливість заміни, виключення або доповнення засобів автоматизації, інтегрованих в технологічний процес без шкоди для його ефективності. Гнучкість – це вагомий аспект швидкої адаптації виробництва до нових технологій, інструментів та операцій.
 • Принцип завершеності. Автоматизація виробництва – це циклічний процес, який забезпечує бажаний результат без проміжного делегування завдань іншим виконавцям чи підрозділам.
 • Принцип комплексної інтеграції. Якість автоматизації залежить від якості налаштування виробничих процесів, їхньої синхронізації. Необхідну злагодженість забезпечить оперативна інтеграція окремих технологій до організаційного середовища.
 • Принцип незалежності. Його зміст полягає у зниженні кількості працівників виробництва та рівня впливу людського чинника на ефективність підприємства завдяки впровадженню системи автоматизації. 

Якщо ви хочете значно зменшити витрати часу на виконання рутинних завдань, знизити кількість помилок, збільшити прибуток та обсяги продажів, програмне забезпечення BAS ERP – це саме те, що вам потрібне. Його функціональність, гнучкість, висока продуктивність і масштабованість допомагають досягнути приголомшливих результатів.

 

 

Технології автоматизації виробництва

 

 

Величезний асортимент інструментів, технологій, програм та обладнання для автоматизації дає змогу знайти оптимальне рішення з урахуванням специфіки виробничого процесу. Найбільш затребуваними вважаються такі технології:

 1. Програмно-апаратні комплекси Це сукупність технічних засобів і програм, які можуть виконувати одне або кілька однотипних завдань. Програмно-апаратний комплекс складається з двох частин – апаратної та програмної. До першої належать пристрої для збирання та обробки інформації (наприклад, ПК), друга включає програмне забезпечення для обробки та/або інтерпретації даних. Переваги впровадження програмно-апаратного комплексу: зручне адміністрування (через браузер), швидка установка, низька ймовірність позапланової зупинки, можливість централізованого керування функціями. Широкий спектр функціональних можливостей програмно-апаратних комплексів допомагає виконувати чимало важливих завдань, зокрема: 

  • Планувати стратегічні та тактичні кроки компанії.
  • Вести облік трудовитрат.
  • Формувати графік виробництва.
  • Деталізувати технологічні операції.
  • Координувати роботу цехів та інших структурних підрозділів підприємства.
 1. Автоматизовані лінії. Затребувані у серійному виробництві товарів, що потребують поетапної обробки сировини. Лінія складається зі станцій (ділянок), якими в певній послідовності проходить продукт. Впровадження автоматизованих ліній дає змогу забезпечити ритмічність виробництва. Завдяки паралельному запуску кількох операцій можна виконувати виробничі процеси з мінімальними перервами. 

 2. Роботизована техніка. Популярна серед великих підприємств і невеликих фірм. Переваги роботів: точність виконання операцій, висока працездатність, скорочення виробничих витрат, можливість оперативного переналаштування параметрів, зниження впливу людського чинника. Роботи незамінні під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт, обробки, збирання та контролю серійної продукції.

 3. Використання сенсорів та іншої електроніки. За допомогою сенсорних датчиків здійснюється контроль над виробничими процесами. Також вони застосовуються для підвищення рівня безпеки технологічних процесів. Їхнє головне призначення - перетворити контрольовану величину (температуру, тиск, вологість, швидкість, напругу, концентрацію) на сигнал, що передається на прилади контролю та обліку. Ґрунтуючись на цих показниках, автоматизовані системи управління виробничими процесами виконують контроль і регулювання робочих параметрів.

 

 

Етапи впровадження автоматизації виробництва

 

Впровадження автоматизації виробництва передбачає реалізацію таких етапів:

 1. Планування. На цьому етапі керівництво підприємства визначає основні мотиви інтеграції засобів автоматизації. Можливі цілі – розширення номенклатури продукції, оптимізація та автоматизація виробничих процесів тощо.

 2. Проектування. Неможливо автоматизувати виробництво, не маючи чіткого плану. Цей етап передбачає:

  • Вивчення та аналіз процесів, які потрібно автоматизувати.
  • Визначення масштабів автоматизації.
  • Пошук рішень для оптимізації виробничих процесів (спрощення структури, виключення елементів, які не несуть очевидної користі, об'єднання кількох однотипних операцій та ін.).
  • Розробку чорнового проекту автоматизації.
  • Визначення розташування засобів автоматизації.
 1. Встановлення обладнання, тестування та запуск. Окрім верстатів, роботів, програмно-апаратних комплексів, систем проектування та інших засобів автоматизації, знадобиться електроніка, зокрема сенсорні датчики, пускові елементи, регулюючі щити, контролери та вимикачі, захисні пристрої тощо. Для їхнього встановлення, тестування та запуску залучають профільних спеціалістів, які у разі потреби організовують навчання всередині компанії. Співробітники отримують інструкції з експлуатації та техніки безпеки.

Якщо ви прагнете підвищити ефективність виробництва, звертайтеся в компанію ERP Solutions. Ми візьмемо на себе впровадження BAS ERP для виробничих підприємств, а також налаштування всіх необхідних контурів. Завдяки нам ви зможете оптимізувати виконання рутинних завдань і вивести свій бізнес на якісно новий рівень. Наші спеціалісти детально проаналізують ваші вимоги та виробничі процеси, які необхідно автоматизувати. Оптимізація BAS ERP для виробничих підприємств підходить для підприємств різних галузей і масштабів - від невеликих торгових компаній до багатопрофільних холдингів.

 

Приклади впровадження автоматизації

 

Для того щоб впевнитися в ефективності впровадження автоматизації виробничих процесів, розглянемо реальні приклади. 

Бельгійська компанія ISOMO постачає плити з пінополістиролу на європейський ринок. До 2011 року компанія використовувала виробничу лінію, яка не була пристосована до упаковки малогабаритної продукції. Це значно сповільнювало процес підготовки плит і гальмувало постачання.

Згодом під час реалізації проекту автоматизації виробництва в експлуатацію ввели нову автоматизовану лінію, оснащену двома роботами. Вони вибирали необхідну кількість плит і відправляли їх до пакувальника. Оператор керував роботами за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Це допомогло прискорити виконання замовлень та призвело до збільшення прибутку. 

Ще один приклад. Один із підрозділів компанії L'Oreal оснастив виробничу лінію дельта-роботом. Його функція полягала в перекладанні тюбиків із фарбою для волосся в пакувальний конвеєр. Результат застосування – підвищення продуктивності лінії вдвічі.

Якщо у вас виникнуть запитання щодо автоматизації виробництва та вибору програми для вашого бізнесу, зателефонуйте менеджеру компанії ERP Solutions.

 

 

 • Ці контури автоматизації унікальні та індивідуальні для Вашого бізнесу в залежності від галузі та специфіки роботи виробничого підприємства. Вони допомагають застосовувати, як вже перевірені досвідом підходи до автоматизації виробничих підприємств, так і знайти нові рішення для розв'язання поставлених задач будь-якої складності.

Більше ніж 12 років досвіду впровадження та підтримки систем автоматизації бізнесу

Надішліть заявку на розробку або консультацію прямо зараз

X